Create a homework in a form of a quiz. The academic subject for which the text must be created - does not matter much. It should be for stud...
HomeworkCreate a homework in a form of a quiz
Which subjectNo subject
What age groupYear or Grade 4
What topicAfrikaans
Question typesMixed
Number of questions5
Number of answers4
Correct answersExactly 1
Show correct answers
Use images (descriptions)
Any other preferences

Answer the following questions regarding the Afrikaans language. Choose the best answer from the options given.

  1. Wie het die Afrikaanse taal vir die eerste keer geskryf? A. Jan van Riebeeck B. Koos Kombuis C. C.J. Langenhoven D. Nelson Mandela

  2. Wat is die woord vir "hond" in Afrikaans? A. Kat B. Haan C. Leeu D. Hond

  3. Wat beteken die frase "Ek is lief vir jou"? A. Ek is boos op jou B. Ek wil nie met jou praat nie C. Ek wil jou sien D. Ek hou van jou

  4. Wat is die korrekte spelling vir die woord "skool"? A. Schooi B. Skoel C. Skool D. Skol

  5. Wat is die woord vir "dankie" in Afrikaans? A. Please B. Yes C. Thank you D. Dankie

Good luck!