Создай Тест. Предмет, по которому должен быть составлен текст - Математика. О...
What to createQuiz
Which subjectMathematics
What age groupDoesn't matter
What topicтеңдеулер жүйесі
Question typesOpen-ended
Number of questions5
Number of answers4
Correct answersExactly 1
Show correct answers
Use images (descriptions)
Any other preferences
  1. Теңдеулер жүйесінің қандай мағынасы бар?
  2. Теңдеулер жүйесінің маңызды элементтері қандай?
  3. Теңдеулер жүйесіндегі қандай сыйлықтар жіберіледі?
  4. Әр бір теңдеулер жүйесінен кейінгі қандай белгілерді пайдаланған болуға болады?
  5. Теңдеулер жүйесінің молекулярлық және әдепкі мәні қандай?