Create a homework in a form of a quiz. The academic subject for which the text must be created - Mathematics. It should be for students stud...
HomeworkCreate a homework in a form of a quiz
Which subjectMathematics
What age groupYear or Grade 3
What topickesirler
Question typesOpen-ended
Number of questions5
Number of answers4
Correct answersExactly 1
Show correct answers
Use images (descriptions)
Any other preferences

Test your knowledge on kesirler!

  1. Nedir kesirleri?
  2. Kesirler nasıl yazılır?
  3. Nasıl toplama işlemi yapılır kesirler ile?
  4. Nasıl çıkarma işlemi yapılır kesirler ile?
  5. Kesirleri basit hale nasıl getiririz?

Answers

  1. Kesirler, toplama, çıkarma, çarpma, ve bölme işlemlerindeki sayıların bir bölümüdür. Bir tamsayı bölü bir kesirle oluştuğunda kesir meydana gelir.
  2. Kesirler, bir bölme işlemi şeklinde, bir üst sayı ve bir alt sayı ile yazılır. Üst sayının altında, alt sayının ise üstünde bir satır olması gerekir. Örneğin, 1/2 kesridir.
  3. Kesirlerle toplama işlemi yapmak için, iki kesiri alt sayıları aynı hale getirerek üst sayıları toplarız. Alt sayıları eşit hale geldiğinde, üst sayıları sadeleştirip cevabı veririz.
  4. Kesirlerle çıkarma işlemi yapmak için yapılan işlem toplama işlemi ile benzerdir. İki kesirin alt sayılarını aynı hale getirerek, üst sayıları çıkarır ve kesir sadeleştirdikten sonra cevabı veririz.
  5. Kesirleri basit hale getirmek için, üst sayı ve alt sayı arasında ortak bir bölünebilir faktör varsa, bunları ortadan kaldırabiliriz. Örneğin, 2/4 kesri basit hale getirildiğinde, 1/2 kesri oluşur.